Realitná služba Nájom plus+

ČO JE NÁJOM PLUS+

Nájom plus+ je režim nájmu finančne výhodný pre prenajímateľa a férový pre nájomcu. Prenajímateľ províziu neplatí.

Našou úlohou je dosiahnuť, aby Vám nájom priniesol čo najvyšší možný výnos. Náš tím pozná aktuálne ceny na trhu nájmov, vďaka čomu vieme odporučiť výšku nájomného, aby zaujala potencionálnych nájomcov a bola atraktívna pre prenajímateľa. 

Rýchly a kvalitný nájom je otázkou správnej propagácie nehnuteľnosti. Naš tím sa postará o pútavý inzerát, inzerovanie na všetkých vybraných realitných portáloch a správne zacielenie online reklamy.

Najčastejšou obavou prenajímateľov je otázka pravidelnej platby nájomného. Preveríme záujemcu o nájom a to vo viacerých registroch (exekúcií, dlžníkov, úpadcov a tiež, či nemá hlásený pobyt na mestskom/obecnom úrade), vylúčime aj jeho figurovanie aj v tzv. black listoch (zoznamoch rizikových osôb).

Zmluvy riešime prostredníctvom právnej kancelárie, aby bol korektne a správne nastavený nájomný vzťah a eliminovali sme rizika.

Podpisom nájomnej zmluvy a protokolárnym prevzatím bytu naša práca končiť nemusí. Radi Vám poskytneme aj doplnkové služby, ktoré ako prenajímateľ oceníte.

Kľúčové služby spojené so sprostredkovaním nájmu hradí nájomca. Prenajímateľ hradí doplnkové služby, ktoré si môže/nemusí objednať.

Nájom plus+ je štandard realitnej služby odporúčaný Realitnou úniou SR, pre viac informácií kliknite sem  


AKO TO FUNGUJE


PRENAJÍMATEĽ A NÁJOMCA


ČO PRE VÁS UROBÍME

Prenajímateľ bytu dostane automaticky všetky tieto kľúčové časti služby, ktoré súvisia s uzavretím kvalitného nájomného vzťahu:

 • Prieskum realitného trhu (CMA) a návrh určenia výšky nájomného.
 • Propagácia bytu na najväčších realitných portáloch a v komunite Realitnej únie SR.
 • Obhliadky bytu so záujemcami.
 • Preverenie budúceho nájomcu (registre a black listy)
 • Nastavenie pravidiel korektného nájomného vzťahu (nájomná zmluva a ostatné pravidlá).
 • Odporučenie poistenia pre zvýšenie ochrany majetku prenajímateľa vrátane nezaplatenia nájomného (zabezpečuje partner poisťovne).
 • Protokolárne odovzdanie a prevzatie bytu vrátane odpočtu meračov energií a kontroly stavu bytu.

Doplnkové služby hradené prenajímateľom:

 • Zastupovanie majiteľa na domovej schôdzi vlastníkov (vrátane hlasovania)
 • Stretnutie s nájomcami krátko po začiatku nájomného vzťahu – stabilizácia nájomného vzťahu
 • Kontrola bytu za účelom overenia dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy
 • Komunikácia so správcom a vybavovanie požiadaviek správcu
 • Výmena zámku na vstupných dverách bytu
 • Asistencia pri zmene trvalého pobytu nájomcu
 • Zabezpečenie (sprostredkovanie) upratovania interiéru bytu
 • Zabezpečenie (sprostredkovanie) technických prác na byte
 • Asistencia, komunikácia a vybavovanie bežných požiadaviek nájomcu
 • Zabezpečenie revízie alebo opravy spotrebičov a zariadení
 • Asistencia pri vybavovaní poistnej udalosti
 • Odborné vyúčtovanie energií a služieb po skončení nájomného vzťahu
 • Administratívna pomoc pri riešení nedoplatkov
 • Zabezpečenie cenovej ponuky od dodávateľa vybavenia alebo služby
 • Administratívna pomoc pri riešení zmeny podmienok nájomného vzťahu
 • Administratívna pomoc pri ukončení nájomného vzťahu
 • Zabezpečenie inej agendy súvisiacej s nájmom bytu

*Službu dodáva partner RK alebo Realitnej únie SR. Cena je orientačná, na požiadanie bude overená jej dostupnosť a aktuálna výška. Ak je odmena účtovaná podľa času, účtuje sa pomerne každá začatá štvrťhodina. Aktuálny cenník služieb realitnej kancelárie je uvedený tu


MÁTE ZÁUJEM O SLUŽBU?

Neváhajte nás kontaktovať. Stačí vyplniť kontaktný formulár, my Vás obratom budeme kontaktovať.


BLIŽŠIE INFORMÁCIE VÁM RADI POSKYTNEME NA

+421 904 220 647

{/IF_ACCEPTED_MARKETING_COOKIES} {/IF_ACCEPTED_MARKETING_COOKIES}